Rūpēsimies par savu veselību un apmeklēsim pasākumus!

Ciblas novadā kopš 2017. gada jūlija norisinās dažādas aktivitātes, īstenojot projektu Nr. 9.2.4.2./16/I/067 “Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā”.

Ciblas novada pašvaldība jau pusotru gadu organizē dažādas ar veselības veicināšanu saistītas aktivitātes, kas ikvienam ir pieejamas bez maksas. Ir bijušas nūjošanas un vingrošanas nodarbības gan bērniem, gan pieaugušajiem, lekcijas par reproduktīvo veselību, semināri par atkarībām un garīgo veselību, ir organizētas Veselības dienas, ekskursijas ar fiziskām aktivitātēm senioriem, peldēšanas nodarbības un vasaras nometnes bērniem, veselīga uztura meistarklases.

Septembrī ir organizētas nodarbības Topošo vecāku skolā un vingrošana grūtniecēm. Jaunajiem vecākiem un vecvecākiem padomus sniedzAnita Baltalksne, sertificējoša dūla apmācībā un PEP mammas apmācībā, sertificēta zīdīšanas konsultante, Baha ziedu terapijas praktiķe un triju bērnu māmiņa.

Vingrošana notiek fizioterapeites Maritas Joņinas vadībā.

Oktobrī nodarbības turpināsies.

Aicinām iedzīvotājus izmantot šo iespēju un piedalīties bezmaksas aktivitātēs!

Esiet aktīvākas piedalieties! Nepažēlojiet laiku un nedaudz ceļanaudas, dodoties uz Pušmucovas Tautas namu arī oktobrī. Ir svētīgi tikties un pārrunāt pat it kā labi zināmas lietas par bērnu kopšanu un audzināšanu. Ir vērtīgi būt fiziski aktīvām arī gaidību laikā.

Turklāt par lekcijām un vingrošanas nodarbībām pašām nav jāmaksā – finansējums nāk no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta!

Nodarbības un lekcijas ir atvērtas visiem interesentiem, aktuālākā informācija pieejama Ciblas novada pašvaldības mājaslapā ciblasnovads.lv un pasākumu afišās pagastu pārvaldēs. Aicinu izteikt priekšlikumus par to, kādus aktivitātes pašvaldība varētu organizēt šajā projektā, kas noritēs līdz 2019. gada beigām. Ieteikumus sūtiet uz e-pastu svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv.

Svetlana Rimša, Attīstības nodaļas vadītāja

Projekts „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” (Nr. 9.2.4.2./16/I/67)  norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Uz augšu