Piecas dienas – sportiski un veselīgi

Īstenojot projektu Nr. 9.2.4.2./16/I/067 „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā”, piecas dienas jūlijā (no 24.07.2018. līdz 28.07.2018.) jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem darbojās diennakts nometnē, ko organizēja biedrība „Strauts”.

Galvenais uzsvars tika likts uz fiziskām aktivitātēm, kas šajā vecumā ir ļoti aktuālas, jo diemžēl jāsecina, ka pusaudži lielu daļu laika pavada pie viedierīcēm. Tas bija arī viens no iemesliem, kāpēc sākumā bija grūti nokomplektēt nometnes sastāvu, daudzi jaunieši nevēlējās šķirties no savām viedierīcēm uz 5 diennaktīm.

Kopumā nometnē valdīja jautrs un sportisks gars, jo komandas sacentās savā starpā un ik dienu bija kāda jauna nodarbošanās. Notika arī lekcijas, ko pasniedzēji centās pielāgot pusaudžiem, lai viņiem ir interesanti.

Šī bija pēdējā nometne, ko organizējām minētajā projektā. Kopumā veselīga dzīvesveida popularizēšanai 2017. un 2018. gada vasarā bija organizētas trīs nometnes dažāda vecuma bērniem un jauniešiem. Šāda aktivitāte projektā vairs netiks īstenota. Kopējās izmaksas visu trīs nometņu organizēšanai ir 10 826,44 eiro, tādējādi šī ir dārgākā līdz šim īstenotā projekta aktivitāte.

Uz augšu