PAZIŅOJUMS par tirgus izpēti. „Mobilo tirdzniecības kiosku izgatavošana un piegāde”

Ciblas novada pašvaldības veic tirgus izpēti Nr. CNP-2019/LV-RU-12 par mobilo tirdzniecības kiosku izgatavošanu un piegādi projekta Nr.LV-RU-009 „No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas–Krievijas pierobežas teritorijā” ietvaros.
Piedāvājums iesniedzams līdz 2019.gada 10.septembrim, plkst. 12:00. Pretendents nosūta ieskenētu un parakstītu piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv vai iesniedz piedāvājumu personīgi / nosūta pa pastu Ciblas novada pašvaldībai („Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā, LV-5706).
Kontaktpersona: Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Rimša, t. 65700844, svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv
Ar tirgus izpētes Nr. CNP-2019/LV-RU-12 noteikumiem var iepazīties ŠEIT

Uz augšu