TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTI. Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas tirgus izpēte Nr. CNP–2019/ESF-11 „Nūjošanas nodarbības senioriem”.

Iesniegto piedāvājumu skaits: 2

Zemākās cenas iesniedzējs: Ineta Miklucāne.

Lēmums: piedāvāt līguma slēgšanas tiesības Inetai Miklucānei.

Svetlana Rimša, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu