TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTI Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas tirgus izpēte Nr. CNP–2019/LV-RU-12 „Mobilo tirdzniecības kiosku izgatavošana un piegāde”

Iesniegtonpiedāvājumu skaits: 2

Zemākā piedāvājuma cena: 4948,00 EUR (bez PVN).

Zemākās cenas iesniedzējs: SIA „Zunda Wood”, reģ. Nr. 40103182612.

Lēmums: piedāvāt līguma slēgšanas tiesības SIA „Zunda Wood”, reģ. Nr. 40103182612 ar līguma cenu 4948,00 EUR (bez PVN).

Svetlana Rimša,

Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu