TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTI Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas tirgus izpētei Nr. CNP-2019/ESF-13 „Seminārs sievietēm un vīriešiem par reproduktīvo veselību un ar to saistītiem jautājumiem”.

Iesniegto piedāvājumu skaits: 2

Zemākā piedāvājuma cena: 200,00 EUR (bez PVN).

Zemākās cenas iesniedzējs: SIA „Latgales medicīnas centrs”, reģ. Nr. 41503046475.

Lēmums: piedāvāt līguma slēgšanas tiesības SIA „Latgales medicīnas centrs”, reģ. Nr. 41503046475, ar līguma cenu 242,00 EUR.

Svetlana Rimša,

Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu