TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTI Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas tirgus izpēte Nr. CNP–2019/ESF-14 „Peldbaseina celiņu noma peldēšanas apmācību nodarbībām”.

Publicēšanas datums: 30.09.2019.

Iesniegto piedāvājumu skaits: 1

Piedāvājuma iesniedzējs: Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde, reģ. Nr. 90001516958.

Piedāvājuma cena: 17,19 EUR (bez PVN) par 1 celiņa nomu 1 nodarbībai.

Lēmums: piedāvāt līguma slēgšanas tiesības Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldei, reģ. Nr. 90001516958 ar līguma cenu 343,80 EUR (bez PVN).

Svetlana Rimša, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu