TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTI Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas tirgus izpēte Nr. CNP-2019/ESF-15 „Peldēšanas nodarbības bērniem – treneris”.

Iesniegto piedāvājumu skaits: 2

Zemākā piedāvājuma cena: 500,00 EUR par 10 nodarbībām.

Zemākās cenas iesniedzējs: Sergejs Kudrjavcevs

Lēmums: piedāvāt līguma slēgšanas tiesības Sergejam Kudrjavcevam ar līguma cenu 500,00 EUR.

Svetlana Rimša, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu