Lai nosūtītu vēstuli pašvaldībai, ir jāaizpilda visi lauki. Atbilde tiks sniegta 10 darba dienu laikā. Dome ir tiesīga atstāt vēstuli pašvaldībai bez izskatīšanas šādos gadījumos:
1. ja vēstulē nav norādīts iesniedzējs (vārds, uzvārds, e-pasts);
2. ja vēstules saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
3. ja vēstules saturs objektīvi nav salasāms vai saprotams.Uz augšu