SPORTA KOMPLEKSS ATVĒRTS APMEKLĒTĀJIEM DARBDIENĀS

Ciblas novada pašvaldības sporta komplekss Felicianovā atvērts ikvienam apmeklētājam šādā laikā:

Pirmdiena: 16.00 – 20.00.
Otrdiena: 16.00 – 20.00;  Futbola pulciņš: 16.00 – 18.00.
Trešdiena: 16.00 – 20.00.
Ceturtdiena: 16.00 -20.00; Sports vidusskolai: 9.00 – 14.05;  Futbola pulciņš: 16.00 – 18.00.
Piektdiena: 16.00 – 20.00.
Sestdiena: Sacensību diena.
Svētdiena: Sacensību diena.

Ir iespējams izīrēt sporta halles telpas sporta pasākumu rīkošanai, savlaicīgi saskaņojot ar kompleksa vadītāju Inetu Miklucāni. Tālrunis – 27 822 104.

Cena 2019. gadā – 4,67 eiro stundā (ar PVN).

Uz augšu