Tirgus izpētes

Publicēšanas datums
ID numurs
Iepirkuma priekšmets
Iesniegšanas termiņš
Iepirkuma stadija
23.09.2020.
CNP-2020/ESF-11
Pārnēsājamais informatīvais plakāts.
28.09.2020.
Pabeigts
04.09.2020.
CNP-2020/ESF-10
Ekskursija Vidzemē ar fiziskām aktivitātēm 2020.gada rudenī
09.09.2020.
Pabeigts
03.08.2020.
CNP-2020/ERAF-09
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ciblas novada pašvaldības ēkas pārbūvei uzņēmējdarbības vides nodrošināšanai Darbnīcu ielai 6, Blontos, Blontu pagasts.
07.08.2020.
Pabeigts
28.07.2020.
CNP-2020/ERAF-08
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ciblas novada pašvaldības autoceļa P-2 Pušmucova – Nūraugi pārbūvei.
03.08.2020.
Pabeigts
09.07.2020.
CNP-2020/ERAF-07
Autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ciblas novada pašvaldības ceļa P-2 Pušmucova – Nūraugi pārbūvei.
20.07.2020.
Pabeigts
09.07.2020.
CNP-2020/ERAF-06
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ciblas novada pašvaldības ceļa P-2 Pušmucova – Nūraugi pārbūvei
17.07.2020.
Pabeigts bez uzvarētājiem
08.07.2020.
CNP-2020/ELFLA-05
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Multifunkcionālā sporta laukuma izbūvei Ciblas novada sporta kompleksam Felicianovā.
16.07.2020.
Pabeigts
11.06.2020.
CNP-2020/LV-RU-04
Tirdzniecības vietas aprīkojuma elementu izgatavošana un piegāde.
19.06.2020.
Pabeigts
20.03.2020.
CNP–2020/ELFLA-03
Autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ciblas novada pašvaldības autoceļa Z-6 Franapole–Ražanova 1.kārtas pārbūvei.
30.03.2020.
Pabeigts
20.03.2020.
CNP–2020/ELFLA-02
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ciblas novada pašvaldības autoceļa Z-6 Franapole–Ražanova 1. kārtas pārbūvei.
30.03.2020.
Pabeigts
04.02.2020.
CNP-2020/ZF-01
Zivju mazuļu piegāde ielaišanai Lielajā Ludzas ezerā.
14.02.2020.
Pabeigts
22.11.2019.
CNP-2019/ERAF-20
Autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana autoceļa Z-16 posma Banoņejas ceļš seguma pārbūves darbiem” projekta “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” (Nr. 5.6.2.0/16/I/006) ietvaros.
29.11.2019.
Pabeigts
19.11.2019.
CNP-2019/ESF-19
Veselības diena – Onkoloģisko slimību profilakses pasākumi.
13.11.2019.
Pabeigts
18.10.2019.
CNP–2019/ESF-18
Veselības diena – onkoloģisko slimību profilakses pasākumi
28.10.2019.
Pabeigts bez uzvarētājiem
07.10.2019.
CNP–2019/ERAF-17
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana autoceļa Z-16 posma Banoņejas ceļš seguma pārbūvei Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā
18.10.2019.
Pabeigts
04.10.2019.
CNP–2019/ESF-16
Veselības diena – onkoloģisko slimību profilakses pasākumi
04.10.2019.
Pabeigts bez uzvarētājiem
19.09.2019.
CNP–2019/ESF-15
Peldēšanas nodarbības bērniem – treneris
30.09.2019.
Pabeigts
19.09.2019.
CNP-2019/ESF-14
Peldbaseina celiņu noma peldēšanas apmācību nodarbībām.
30.09.2019.
Pabeigts
03.09.2019.
CNP-2019/ESF-13
Seminārs sievietēm un vīriešiem par reproduktīvo veselību un ar to saistītiem jautājumiem.
17.09.2019.
Pabeigts
03.09.2019.
CNP-2019/LV-RU-12
Mobilo tirdzniecības kiosku izgatavošana un piegāde.
10.09.2019.
Pabeigts
12.08.2019.
CNP–2019/ESF-11
Nūjošanas nodarbības senioriem
23.08.2019.
Pabeigts
21.06.2019.
CNP–2019/10
Būvprojekta „Ēkas pārbūve uzņēmējdarbības vides nodrošināšanai Darbnīcu ielā 6, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā" izstrāde un autoruzraudzība.
05.07.2019.
Pabeigts
Uz augšu