Tirgus izpētes

Publicēšanas datums
ID numurs
Iepirkuma priekšmets
Iesniegšanas termiņš
Iepirkuma stadija
20.03.2020.
CNP–2020/ELFLA-03
Autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ciblas novada pašvaldības autoceļa Z-6 Franapole–Ražanova 1.kārtas pārbūvei.
30.03.2020.
Pabeigts
20.03.2020.
CNP–2020/ELFLA-02
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ciblas novada pašvaldības autoceļa Z-6 Franapole–Ražanova 1. kārtas pārbūvei.
30.03.2020.
Pabeigts
04.02.2020.
CNP-2020/ZF-01
Zivju mazuļu piegāde ielaišanai Lielajā Ludzas ezerā.
14.02.2020.
Pabeigts
22.11.2019.
CNP-2019/ERAF-20
Autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana autoceļa Z-16 posma Banoņejas ceļš seguma pārbūves darbiem” projekta “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” (Nr. 5.6.2.0/16/I/006) ietvaros.
29.11.2019.
Pabeigts
19.11.2019.
CNP-2019/ESF-19
Veselības diena – Onkoloģisko slimību profilakses pasākumi.
13.11.2019.
Pabeigts
18.10.2019.
CNP–2019/ESF-18
Veselības diena – onkoloģisko slimību profilakses pasākumi
28.10.2019.
Pabeigts bez uzvarētājiem
07.10.2019.
CNP–2019/ERAF-17
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana autoceļa Z-16 posma Banoņejas ceļš seguma pārbūvei Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā
18.10.2019.
Pabeigts
04.10.2019.
CNP–2019/ESF-16
Veselības diena – onkoloģisko slimību profilakses pasākumi
04.10.2019.
Pabeigts bez uzvarētājiem
19.09.2019.
CNP–2019/ESF-15
Peldēšanas nodarbības bērniem – treneris
30.09.2019.
Pabeigts
19.09.2019.
CNP-2019/ESF-14
Peldbaseina celiņu noma peldēšanas apmācību nodarbībām.
30.09.2019.
Pabeigts
03.09.2019.
CNP-2019/ESF-13
Seminārs sievietēm un vīriešiem par reproduktīvo veselību un ar to saistītiem jautājumiem.
17.09.2019.
Pabeigts
03.09.2019.
CNP-2019/LV-RU-12
Mobilo tirdzniecības kiosku izgatavošana un piegāde.
10.09.2019.
Pabeigts
12.08.2019.
CNP–2019/ESF-11
Nūjošanas nodarbības senioriem
23.08.2019.
Pabeigts
21.06.2019.
CNP–2019/10
Būvprojekta „Ēkas pārbūve uzņēmējdarbības vides nodrošināšanai Darbnīcu ielā 6, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā" izstrāde un autoruzraudzība.
05.07.2019.
Pabeigts
Uz augšu