Iepirkums «CNP–2019/10»

Iepirkuma ID numurs:
CNP–2019/10

Publicēšanas datums:
14.06.2019.

Iepirkuma stadija:
Pabeigts

Kontaktpersona:
Svetlana Rimša, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Iepirkuma priekšmets:
Ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde uzņēmējdarbības vides nodrošināšanai Darbnīcu ielā 6, Blontos, Blontu pagastā, Ciblas novadā.

Apraksts:
Lēmums: piedāvāt līguma slēgšanas tiesības SIA „Rēzeknes būvprojekts”, reģ. Nr. 42403019677 ar līguma cenu 7800,00 EUR (bez PVN).

Iesniegšanas termiņš:
28/06/2019

Uz augšu