Iepirkums «CNP–2019/10»

Iepirkuma ID numurs:
CNP–2019/10

Publicēšanas datums:
21.06.2019.

Iepirkuma stadija:
Pabeigts

Kontaktpersona:
Svetlana Rimša, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Iepirkuma priekšmets:
Būvprojekta „Ēkas pārbūve uzņēmējdarbības vides nodrošināšanai Darbnīcu ielā 6, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā" izstrāde un autoruzraudzība.

Apraksts:
Lēmums: piedāvāt līguma slēgšanas tiesības SIA „Rēzeknes būvprojekts”, reģ. Nr. 42403019677 ar līguma cenu 9990,00 EUR (bez PVN).

Iesniegto piedāvājumu skaits:
1

Iesniegšanas termiņš:
05/07/2019

Uzvarētājs:
Zemākās cenas iesniedzējs: SIA „Rēzeknes būvprojekts”, reģ. Nr. 42403019677.

Uz augšu