Iepirkums «CNP–2019/ERAF-17»

Iepirkuma ID numurs:
CNP–2019/ERAF-17

Publicēšanas datums:
07.10.2019.

Iesniegšanas termiņš:
18/10/2019

Iepirkuma stadija:
Pabeigts

Kontaktpersona:
Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Rimša, t. 65700844, svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv

Iepirkuma priekšmets:
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana autoceļa Z-16 posma Banoņejas ceļš seguma pārbūvei Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā

Apraksts:
Lēmums: piedāvāt līguma slēgšanas tiesības SIA „Semita”, līguma summa - EUR 6 900,00 (seši tūkstoši deviņi simti eiro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Iesniegto piedāvājumu skaits:
3

Uzvarētājs:
SIA „Semita”, līguma summa - EUR 6 900,00 (seši tūkstoši deviņi simti eiro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Pievienotie dokumenti:
Nosaukums: Tirgus_izpete_Banoneja_buvuzraudziba_Pazinojums_par_rezultatu
Tirgus_izpete_Banoneja_buvuzraudziba_Pazinojums_par_rezultatu.pdf

Uz augšu