Iepirkums «CNP-2019/ERAF-20»

Iepirkuma ID numurs:
CNP-2019/ERAF-20

Publicēšanas datums:
22.11.2019.

Iesniegšanas termiņš:
29/11/2019

Iepirkuma stadija:
Pabeigts

Kontaktpersona:
Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Rimša; t. 65700844, 29273077; svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv

Iepirkuma priekšmets:
Autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana autoceļa Z-16 posma Banoņejas ceļš seguma pārbūves darbiem” projekta “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” (Nr. 5.6.2.0/16/I/006) ietvaros.

Apraksts:
Lēmums: slēgt līgumu par autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu
autoceļa Z-16 posma Banoņejas ceļš seguma pārbūvei Zvirgzdenes pagastā,
Ciblas novadā ar SIA „K-RDB”, līguma summa – EUR 2520,00.

Uzvarētājs:
SIA „K-RDB”, līguma summa – EUR 2520,00.

Pievienotie dokumenti:
Nosaukums: Tirgus-izpete_Banoneja_Autoruzraudziba_PAZINJOJUMS
Tirgus-izpete_Banoneja_Autoruzraudziba_PAZINJOJUMS.pdf

Uz augšu