Iepirkums «CNP–2019/ESF-11»

Iepirkuma ID numurs:
CNP–2019/ESF-11

Publicēšanas datums:
12.08.2019.

Iepirkuma stadija:
Pabeigts

Kontaktpersona:
Svetlana Rimša, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Iepirkuma priekšmets:
Nūjošanas nodarbības senioriem

Apraksts:
Lēmums: piedāvāt līguma slēgšanas tiesības Inetai Miklucānei.

Iesniegšanas termiņš:
23/08/2019

Uz augšu