Iepirkums «CNP-2019/ESF-13»

Iepirkuma ID numurs:
CNP-2019/ESF-13

Publicēšanas datums:
03.09.2019.

Iepirkuma stadija:
Pabeigts

Kontaktpersona:
Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Rimša, t. 65700844, svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv

Iepirkuma priekšmets:
Seminārs sievietēm un vīriešiem par reproduktīvo veselību un ar to saistītiem jautājumiem.

Iesniegto piedāvājumu skaits:
2

Apraksts:
Lēmums: piedāvāt līguma slēgšanas tiesības SIA „Latgales medicīnas centrs”, reģ. Nr. 41503046475, ar līguma cenu 242,00 EUR.

Iesniegšanas termiņš:
17/09/2019

Uz augšu