Iepirkums «CNP-2019/ESF-14»

Iepirkuma ID numurs:
CNP-2019/ESF-14

Publicēšanas datums:
19.09.2019.

Iepirkuma stadija:
Pabeigts

Kontaktpersona:
Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Rimša, t. 65700844, svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv

Iepirkuma priekšmets:
Peldbaseina celiņu noma peldēšanas apmācību nodarbībām.

Iesniegto piedāvājumu skaits:
1

Apraksts:
Lēmums: piedāvāt līguma slēgšanas tiesības Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldei, reģ. Nr. 90001516958 ar līguma cenu 343,80 EUR (bez PVN).

Iesniegšanas termiņš:
30/09/2019

Uz augšu