Iepirkums «CNP–2019/ESF-15»

Iepirkuma ID numurs:
CNP–2019/ESF-15

Publicēšanas datums:
19.09.2019.

Iepirkuma stadija:
Pabeigts

Kontaktpersona:
Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Rimša, t. 65700844, svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv

Iepirkuma priekšmets:
Peldēšanas nodarbības bērniem – treneris

Iesniegto piedāvājumu skaits:
2

Apraksts:
Lēmums: piedāvāt līguma slēgšanas tiesības Sergejam Kudrjavcevam ar līguma cenu 500,00 EUR.

Iesniegšanas termiņš:
30/09/2019

Uz augšu