Iepirkums «CNP-2019/LV-RU-12»

Iepirkuma ID numurs:
CNP-2019/LV-RU-12

Publicēšanas datums:
03.09.2019.

Iepirkuma stadija:
Pabeigts

Kontaktpersona:
Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Rimša, t. 65700844, svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv

Iepirkuma priekšmets:
Mobilo tirdzniecības kiosku izgatavošana un piegāde.

Iesniegto piedāvājumu skaits:
2

Apraksts:
Lēmums: piedāvāt līguma slēgšanas tiesības SIA „Zunda Wood”, reģ. Nr. 40103182612 ar līguma cenu 4948,00 EUR (bez PVN).

Pievienotie dokumenti:
Nosaukums: Tirgus_izpete_tirdz_kioski_LV-RU
Tirgus_izpete_tirdz_kioski_LV-RU.doc

Iesniegšanas termiņš:
10/09/2019

Uz augšu