Iepirkums «CNP–2020/ELFLA-03»

Iepirkuma ID numurs:
CNP–2020/ELFLA-03

Publicēšanas datums:
20.03.2020.

Iesniegšanas termiņš:
30/03/2020

Iepirkuma stadija:
Pabeigts

Kontaktpersona:
Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Rimša; t. 65700844, 29273077; svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv

Iepirkuma priekšmets:
Autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ciblas novada pašvaldības autoceļa Z-6 Franapole–Ražanova 1.kārtas pārbūvei.

Iesniegto piedāvājumu skaits:
4

Uzvarētājs:
SIA „RK projekti” līguma summa - 2416,00 EUR

Pievienotie dokumenti:
Nosaukums: REZULTATI_TI_Autoruzraudziba-Z-6-2020_ar-piedavajumiem
REZULTATI_TI_Autoruzraudziba-Z-6-2020_ar-piedavajumiem.pdf

Uz augšu