Iepirkums «CNP-2020/ERAF-06»

Iepirkuma ID numurs:
CNP-2020/ERAF-06

Publicēšanas datums:
09.07.2020.

Iesniegšanas termiņš:
17/07/2020

Iepirkuma stadija:
Pabeigts bez uzvarētājiem

Kontaktpersona:
Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska, t. 65700844, 26869560 marite.romanovska @ciblasnovads.lv

Iepirkuma priekšmets:
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ciblas novada pašvaldības ceļa P-2 Pušmucova – Nūraugi pārbūvei

Iesniegto piedāvājumu skaits:
4

Pievienotie dokumenti:
Nosaukums: Tirgus_izpete_Buvuzraudziba_P_2
Tirgus_izpete_Buvuzraudziba_P_2.pdf

Pievienotie dokumenti:
Nosaukums: Tirgus_izpete_Buvuzraudziba_P_2_PROTOKOLS
Tirgus_izpete_Buvuzraudziba_P_2_PROTOKOLS.pdf

Uz augšu