Iepirkums «CNP-2020/ERAF-07»

Iepirkuma ID numurs:
CNP-2020/ERAF-07

Publicēšanas datums:
09.07.2020.

Iesniegšanas termiņš:
20/07/2020

Iepirkuma stadija:
Pabeigts

Kontaktpersona:
Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska, t. 65700844, 26869560 marite.romanovska @ciblasnovads.lv

Iepirkuma priekšmets:
Autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ciblas novada pašvaldības ceļa P-2 Pušmucova – Nūraugi pārbūvei.

Iesniegto piedāvājumu skaits:
3

Uzvarētājs:
SIA "RK Projekti" līguma summa - 2000,00 EUR

Pievienotie dokumenti:
Nosaukums: TI_Autoruzraudziba_P_2
TI_Autoruzraudziba_P_2.pdf

Pievienotie dokumenti:
Nosaukums: Tirgus_izpete_Autoruzraudziba_P_2_PROTOKOLS
Tirgus_izpete_Autoruzraudziba_P_2_PROTOKOLS.pdf

Uz augšu