Iepirkums «CNP-2020/ERAF-08»

Iepirkuma ID numurs:
CNP-2020/ERAF-08

Publicēšanas datums:
28.07.2020.

Iesniegšanas termiņš:
03/08/2020

Iepirkuma stadija:
Pabeigts

Kontaktpersona:
Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska, t. 65700844, 26869560 marite.romanovska @ciblasnovads.lv

Iepirkuma priekšmets:
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ciblas novada pašvaldības autoceļa P-2 Pušmucova – Nūraugi pārbūvei.

Iesniegto piedāvājumu skaits:
3

Uzvarētājs:
SIA „Relat Būve” līguma summa - 3670,00 EUR

Pievienotie dokumenti:
Nosaukums: Tirgus_izpete_Buvuzraudziba_P_2_precizets
Tirgus_izpete_Buvuzraudziba_P_2_precizets.pdf

Pievienotie dokumenti:
Nosaukums: Tirgus_izpete_Buvuzraudziba_P_2_Nr_08
Tirgus_izpete_Buvuzraudziba_P_2_Nr_08.pdf

Uz augšu