Iepirkums «CNP-2020/ELFLA-05»

Iepirkuma ID numurs:
CNP-2020/ELFLA-05

Publicēšanas datums:
08.07.2020.

Iesniegšanas termiņš:
16/07/2020

Iepirkuma stadija:
Pabeigts

Kontaktpersona:
Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska, t. 65700844, 26869560 marite.romanovska @ciblasnovads.lv

Iepirkuma priekšmets:
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Multifunkcionālā sporta laukuma izbūvei Ciblas novada sporta kompleksam Felicianovā.

Iesniegto piedāvājumu skaits:
3

Uzvarētājs:
SIA „R4F” līguma summa - 2200,00 EUR

Pievienotie dokumenti:
Nosaukums: Tirgus_izpete_Buvuzraudziba_Multifunkcionalas_laukums
Tirgus_izpete_Buvuzraudziba_Multifunkcionalas_laukums.pdf

Pievienotie dokumenti:
Nosaukums: Tirgus_izpete_Buvuzraudziba_Multifunkcionalais_laukums_PROTOKOLS
Tirgus_izpete_Buvuzraudziba_Multifunkcionalais_laukums_PROTOKOLS.pdf

Uz augšu