Iepirkums «CNP-2020/ZF-01»

Iepirkuma ID numurs:
CNP-2020/ZF-01

Publicēšanas datums:
04.02.2020.

Iesniegšanas termiņš:
14/02/2020

Iepirkuma stadija:
Pabeigts

Kontaktpersona:
Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Rimša; t. 65700844, 29273077; svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv

Iepirkuma priekšmets:
Zivju mazuļu piegāde ielaišanai Lielajā Ludzas ezerā.

Apraksts:
Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļa veic tirgus cenu izpēti Nr.
CNP-2020/ZF-01 „Zivju mazuļu piegāde ielaišanai Lielajā Ludzas ezerā”.
Piedāvājums iesniedzams līdz 2020.gada 14.februārim, plkst. 12:00,
nosūtot parakstītu un ieskanētu piedāvājumu elektroniski uz e-pasta
adresi svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv .
Kontaktpersona: Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Rimša, t.
65700844, svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv

Iesniegto piedāvājumu skaits:
2

Uzvarētājs:
SIA „Rūjas zivju audzētava” līguma summa - 4800,00 EUR

Pievienotie dokumenti:
Nosaukums: TI_Zivis-2020_REZULTATI
TI_Zivis-2020_REZULTATI.pdf

Uz augšu