Uzņēmējiem ir iespēja griezties pēc konsultācijām

Ar mērķi veidot vienotu konsultāciju tīklu un nodrošināt koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai ir izveidots Latgales Uzņēmējdarbības centrs (LUC).
LUC strādā jau gadu un bija iecerēts kā vienas pieturas aģentūra uzņēmēju atbalstam. Tas veido vienotu konsultāciju tīklu, lai nodrošinātu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai. LUC pamatprincipi ir mobilitāte un sadarbība, un balstoties uz šiem principiem, ir izveidots teritoriālāis tīkls Latgales reģionā ar galveno biroju Daugavpilī, nodrošinot speciālista pieejamību katrā pašvaldībā.

Uzņēmējdarbības konsultants Ludzas, Ciblas, Zilupes un Kārsavas novados ir Boriss Varlamovs, tālr. 64624300, e-pasts: boriss.varlamovs@lpr.gov.lv

LUC konsultants:

  • Sniedz konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu un ar to saistītiem jautājumiem;
  • Sniedz konsultācijas par dažādu institūciju pakalpojumiem (“birokrātijas gids”);
  • Organizē seminārus, sadarbības pasākumus un apmācībus;
  • Sniedz konsultatīvu atbalstu piemērotu industriālo zonu, ražošanas telpu, pakalpojuma sniegšanas vietas atrašanā potenciāliem investoriem un uzņēmējiem;
  • Organizē pieredzes apmaiņas braucienus un tirdzniecības misijas, organizē uzņēmēju grupu vizītes;
  • Apkopo informāciju par uzņēmējiem aktuālām tēmām.

Latgales Uzņēmējdarbības centra (LUC) mājaslapa: http://www.latgale.lv/lv/luc

Izmantojiet iespēju iegūt informāciju!

Uz augšu