Ciblas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs: priekšsēdētāja – Ināra Mikijanska-Jakupāne, z/s „Akmeņi” īpašniece padomes locekļi: Miervaldis Trukšāns, z/s „Mežkalni” īpašnieks; Artēmijs Dobrovoļskis, SIA „Felicianovas rūpnīca Polimērs” direktors; Valentīna Rivča, biedrības „Ciblas Dzirkstelīte” vadītāja; Ināra Miezīte, p/s „Grunduļi” īpašniece; Anna Matvejenko, IK „Pureņi 2”; Marina Barkāne, biedrības „Muižeņa” vadītāja; Aivars Rikums,SIA „Dimants AR” valdes loceklis; Andris Potašs, SIA „Meža meistara medus” pārstāvis.

Uz augšu