Pušmucovas pamatskolā noslēdz mācību gadu

Otrdiena, 06 oktobris 2020 13:11

Mācību gada noslēgumā skolēni un pedagogi pulcējas kopā, lai atskatītos uz gada laikā sasniegto un cits citam teiktu paldies. Tā par tradīciju gada noslēguma pasākums kļuvis arī Ciblas novada Pušmucovas pamatskolā.

Ciblas novada lepnums- folkloras kopa “Ilžeņa”

Otrdiena, 06 oktobris 2020 13:11

Viens no Ciblas novada lepnumiem ir sava folklora skopa “Ilžeņa”, kas ne tikai kuplina vietējos notikumus, bet piedalās arī dažādos konkursos un pasākumos, gūstos lielu atzinību. Sākumskolas un pamatskolas vecuma skolēnus folklora piesaista ar pašizpausmes brīvību, kā arī saliedētais un draudzīgais kolektīvs.

Apbalvoti Ciblas novada uzņēmēji un lauksaimnieki 2016

Otrdiena, 06 oktobris 2020 13:11

Ciblas novadā visspēcīgāk attīstītās nozares ir kokapstrāde un lauksaimniecība. Lai pateiktos novada iedzīvotājiem par ieguldīto darbu šo nozaru attīstībā un vēlmi strādāt savā dzimtajā novadā, nupat 2016. gada veiksmīgākajiem novada uzņēmējiem un lauksaimniekiem pasniegtas gada balvas.

Līdumniekos saglabā seno amatu prasmes

Otrdiena, 06 oktobris 2020 13:11

Ciblas novada Līdumnieku pagasts atrodas pašā Latvijas – Krievijas pierobežā un te 2011. gadā nodibināta biedrība “Darba un kultūras centrs Līdumnieki”.

Lustīgi aizvadīta sniega diena Felicianovā

Otrdiena, 06 oktobris 2020 13:11

Jau trešo gadu Ciblas novada iedzīvotāji un viesi no kaimiņu novadiem pulcējas Felicianovā, kur ar dažādām aktivitātēm tiek svinēta Starptautiskā sniega diena. Šogad beidzot ir paveicies arī ar to, ka sniega apkārt ir pārpārēm.

Ciblas novadā pieaug vientuļo pensionāru un 1.grupas invalīdu skaits

Otrdiena, 06 oktobris 2020 13:11

Iepriecinot Ciblas novada vientuļos pensionārus un 1.grupas invalīdus, sociālais dienests katram sarūpē nelielu Ziemassvētku paciņu. Šogad šo personu skaits pieaudzis par 20, tas ir, 91persona, kas liecina par negatīvu dinamiku novada novecošanā un iedzīvotāju veselības stāvokļa pasliktināšanos.

Ciblas novadā noslēdzas svecīšu vakari

Otrdiena, 06 oktobris 2020 13:11

Rudens nogale katoļu draudzēs ierasti ir laiks, kad piemin mirušos. Lai aizlūgtu par piederīgajiem un citiem aizgājējiem, iedzīvotāji sakopj kapus un vienojas kopīgos svecīšu vakaros. Nupat tie aizritējuši arī gandrīz visās Ciblas novada kapsētās.

Ciblas novads sumina gada cilvēku Valdi Nagli jubilejā

Otrdiena, 06 oktobris 2020 13:11

Neskatoties uz to, ka vairums talantīgo cilvēku no lauku reģioniem bieži vien dodas laimes meklējumos uz lielpilsētām vai pat citām valstīm, mūsu vidū vēl joprojām ir cilvēki, kas velta savu dzīvi kādai īpašai misijai un uztur apkārtējos vēlmi darboties, attīstīties un sasniegt mērķus. Viens no spilgtākajiem piemēriem Ciblas novadā ir tā ilggadējs tā iedzīvotājs – Valdis Naglis. Viņš atzīts par novada goda pilsoni, aktīvi iesaistās kultūras un mūzikas dzīvē un nupat nosvinējis arī skaistu dzīves jubileju.

Ciblas novadā lauksaimniecību attīsta jauni cilvēki

Otrdiena, 06 oktobris 2020 13:11

Latgalē arvien biežāk lauksaimnieciskajā darbībā iesaistās jauni cilvēki. Arī pierobežā esošais Ciblas novads nav izņēmums: te paralēli graudkopībai un piena lopkopībai, strauji attīstās gaļas lopu audzēšana.

Stipro skrējiens 2016

Otrdiena, 06 oktobris 2020 13:11

Gandrīz katram cilvēkam kārojas izzināt savu spēju un varēšanas robežu. Ciblas “Stipro skrējiens” sniedza šādu iespēju, piedāvājot šķēršļiem bagātu trasi 5 kilometru garumā. Skrējienā piedalījās 34 dalībnieki, kas ir vairāk nekā pagājušā gadā.

Rikšotāji turpina sacensību tradīciju

Otrdiena, 06 oktobris 2020 13:11

Lai gan Latvijā rikšošanas sports vēl nav sasniedzis pārējās Eiropas līmeņa standartus, tepat uz vietas audzē lieliskus rikšotājus, kas piedalās gan vietēja mēroga, gan starptautiskās sacensībās.

Izlaidums Blontu pirmsskolas izglītības iestādē

Otrdiena, 06 oktobris 2020 13:11

Izlaidums Blontu pirmsskolas izglītības iestādē

Svētki nozīmīgi un vēl nebijuši, jo šis astoņiem mazajiem ķipariem, ir pirmais izlaidums viņu dzīvē. Visi sapucēti un priecīgi ir gatavi mammām, tētiem, draugiem un radiniekiem rādīt ko pirmsskolas izglītības iestādē ir iemācījušies. Bērni zina daudz un ir jau gatavi doties uz skolu.

Ciblas novada uzņēmējs 2015

Otrdiena, 06 oktobris 2020 13:11

 Ciblas novada uzņēmējs 2015

Pirms lielajiem pavasara darbiem jau ceturto reizi Ciblas novadā tiek godināti lielāki, mazāki uzņēmumi un zemnieku saimniecības, kuras aizvadītajā gadā tikušas pamanītas un veicinājušas sava novada attīstību un atpazīstamību.

Iepazīsti dzimto vietu nūjojot

Otrdiena, 06 oktobris 2020 13:11

Sportot un izzināt sava novada kultūrvēsturiskus objektus – ar šādu mērķi reizi mēnesī entuziastu grupa no Līdumniekiem pulcējās kopā, lai svētdienas rītu sākt ar labu gara stāvokli un sportiskām aktivitātēm. Šoreiz grupa devās 4 kilometru garajā ceļa līdz Seimaņu dižakmenim.

Ciblā būs iespējams izņemt skaidru naudu

Otrdiena, 06 oktobris 2020 13:11

Swedbank izstrādātās Latvijas reģionu attīstības programmas ietvaros Ciblas novadā tika atklāts pēdējais no 16 bankomātiem, tādējādi nodrošinot vienmērīgu skaidras naudas izmaksu pieejamību visos Latvijas novados.

Dziedošās ģimenes Ciblas novadā

Otrdiena, 06 oktobris 2020 13:11

Ciblas novadā jau otro gadu notiek sirsnīgs un atraktīvs koncerts – dziedošo un muzicējošo ģimeņu svētki. Šogad par tā norises vietu tika izraudzīts Blontu tautas nams. Kopā uz skatuves kāpa astoņas ģimenes ne tikai no Ciblas, bet arī kaimiņu novadiem, piemēram, Kārsavas.

Katra ģimene koncertam bija aicināta sagatavot divus muzikālus priekšnesumus pēc pašu ieskatiem. Vairums ģimeņu šogad bija izvēlējušās dziedāt, savukārt Zabiļevsku ģimene klausītājus priecēja ar mūzikas instrumentu spēli. Jonikānu ģimene koncertā piedalās jau otro gadu, ar mūziku saistīta arī viņu ikdiena, jo abi muzicē Pušmucovas etnogrāfiskajā ansamblī “Olūti”, savukārt dziedošo ģimeņu svētki ir iespēja izmēģināt ko ārpus ierastā repertuāra.

Tautas muzikanti uz saietu pulcējas jau 12 gadus

Otrdiena, 06 oktobris 2020 13:11 26. septembrī Pušmucovas TN pulcējās muzikanti vecmeistari un muzikantu grupas. „XII Tautas muzikantu saiets Pušmucovā” ir Tautas muzikantu biedrības un Ciblas novada pašvaldības sadarbības projekts, kas turpina uzturēt un popularizēt tautas muzicēšanas tradīciju Latvijas novados. Projekta gaitā tiek sekmēta sadarbība starp muzikantiem – vecmeistariem, tradicionāli muzicējošām grupām, pētniekiem un sabiedrību. Projekta mērķis ir amata “tautas muzikants” popularitātes veicināšana lauku kultūrvidē. Tautas muzikantu saiets Pušmucovā pirms 12 gadiem bija pirmais pasākums, uz kuru tika pulcināti Ludzas rajona muzikanti, kuri zaļumballes, večerinkas un citus godus ir spēlējuši XX gadsimta 40. – 70. gados. Bijušā Ludzas rajona robežās izveidotie novadi (Kārsavas, Ciblas, Ludzas, Zilupes novadi) šo iestrādi ir saglabājuši divpadsmit gadus un līdz ar to veicinājuši tautas muzicēšanas popularizēšanu sabiedrībā. FOTO

Lasīt tālāk…

Igors Zabiļevskis atjauno kultūras dzīvi Līdumniekos

Otrdiena, 06 oktobris 2020 13:11

Pašā Krievijas pierobežā, Ciblas novadā atrodas apdzīvota vieta – Līdumnieki. Šeit dzīvo tikai ap 350 iedzīvotāju, taču ikvienu, kas Līdumniekos paviesojies, pārsteidz šejienes sakoptība, cilvēku sirsnība un entuziasms. Šīs vietas sirds un dvēsele ir Igors Zabiļevskis, kurš spēj vietējos iedzīvotājus apvienot un nebaidās īstenot pat visvērienīgākās idejas.

Ciblas novada sapulce par novada attīstību

Otrdiena, 06 oktobris 2020 13:11 Ciblas novada sapulce par novada attīstību Aizvadītajā nedēļā Ciblas novadā notika novada Attīstības programmas apspriešana un publiskā apspriešana par projektu “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana ciematu apvidos”, uz kuru īpašitika aicināti zamnieki un uzņēmēji, kuri kopā ar pašvaldības un pagastu pārvalžu vadītājiem 18 cilvēku skaitā apsprieda vairākus leilos projektus, kuri tiek plānoti līdz 2020. gadam ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību. Sapulcē apsprieda attīstības programmas investīciju plāna aktualizēšana un plānotie projekti novadā , kā arī tika apspriesta ceļu rekostrukcija, kuros pagastos un kuri ceļi bija vairāk prioritatīvi.

Āfrikas cūku mēris turpina izplatīties

Otrdiena, 06 oktobris 2020 13:11 Āfrikas cūku mēris turpina izplatīties Kopš pagājušā gada kā tika konstatēts Āfrikas cūku mēris Dagdas novadā, bīstamais vīrus turpina izplatīties un gandrīz konstatēs jau visā Latvijas teritorijā. Mednieki aizvien turpina atrast beigtus mežacūku barus.

Ludzā ieskandināti jaunatnes dziesmu un deju svētki

Otrdiena, 06 oktobris 2020 13:11

Ludzā ieskandināti jaunatnes dziesmu un deju svētki

Ieskandinot 11. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus, Ludzas estrādē sadziedājās un sadancoja Ludzas, Ciblas un Kārsavas novada skolēnu kolektīvi. Pasākums “Burtu burvība” tika atklāts ar svinīgu dalībnieku gājienu.

Ciblas vidusskolā īsteno energoefektivitātes projektu

Otrdiena, 06 oktobris 2020 13:11

Ciblas vidusskolā īsteno energoefektivitātes projektu

Ciblas vidusskolā jau no marta mēneša tiek īstenots energoefektivitātes paaugstināšanas projekts. Tā ietvaros veikti ne tikai fasādes atjaunošnas un siltināšanas darbi, bet arī būtiski uzlabotas inženierkomunikācijas.

Ciblas vidusskolā tika sveikti čaklākie audzēkņi

Otrdiena, 06 oktobris 2020 13:11

Jau vairāk nekā 30 gadus Ciblas vidusskolā pēdējā mācību dienā pulcējas visi skolas audzēkņi un pedagogi, lai kopā atcerētos visus gada sasniegumus un apbalvot labākos skolēnus par viņu panākumiem mācības, sasniegumiem olimpiādēs, sporta aktivitātēs un dažādos konkursos. Ar labākiem novēlējumiem skolēnus sveica arī Ciblas pašvaldības priekšsēdētājs.

Līdumniekos satikām savus meistarus

Otrdiena, 06 oktobris 2020 13:11 28. martā Līdumniekos notika Latvijas mēroga pasākums „Satiec savu meistaru! 2015”. Valstī kopumā triju dienu laikā savus meistarus bija iespējams satiks vairāk kā 170 vietās. Ciblas novada biedrība Darba un kultūras centrs Līdumnieki bija sarīkojusi lieliskus svētkus, uz kuriem pulcējās ap 150 interesenti. Visu pēcdienu biedrības namā varējām satikt vairākus meistarus, kuri savās darbnīcās mācīja sava aroda gudrības un arī muzicēšanu. Interese bija par visu: par keramiķa Evalda Vasiļevska ripu, par kalēja Jāņa Ļubkas meistardarbiem, par „Ilžas” muzicēšanas prasmi, par mājražotājas Ināras Miezītes konfektēm, kā arī par vietējo rokdarbnieču darinājumiem. FOTO GALERIJA.
Sarīkojums sākās ar iepazīšanos. Meistaru vārdā runāja Evalds Vasiļevskis, kurš Līdumniekos darbojas jau ceturto reizi. Viņam ceļš no Kaunatas pagasta nav tāls, lai satiktu aktīvos biedrības jeb kā viņš izteicās „kopienas” cilvēkus. Vasiļevskis izteica visdziļāko cieņu kopienai par ciema labiekārtošanu un par jaunās paaudzes apgaismošanu. Biedrībai keramiķis dāvāja noderīgu māla podu, kurā var glabāt pašu pļavās tējai vāktas zāles. Gandrīz triju stundu garumā apmeklētāji pulcējās te pie viena, te otra meistara. Paši iemēģinājām gan mūzikas instrumentus, gan konfekšu gatavošanu un citas prasmes. Nobeigumā biedrība Darba un kultūras centrs Līdumnieki visus cienāja ar gardu zupu. Šonedēļ sižetu par meistaru svētkiem Līdumniekos demonstrēs Latgales TV. Ieskatam – fotoreportāža (daļu no fotogrāfijām publicēšanai atvēlējis Ilmārs Bērziņš).Fotogrāfijas skatāmas arī: http://failiem.lv/u/zeztfme

Blontos godināti novada uzņēmīgākie ļaudis un uzņēmumi

Otrdiena, 06 oktobris 2020 13:11

14. februārī Blontu Tautas namā notika tradicionālais Ciblas novada pašvaldības domes organizētais sarīkojums „Ciblas novada uzņēmējs 2014”. Atpūtas vakarā tiks apbalvoti aizvadītā gada veiksmīgākie uzņēmēji, lauksaimnieki, mājražotāji.

Sižets par šo sarīkojumu skatāms trešdien, 18. februārī, Latgales reģionālās TV ziņu raidījumā (Re:TV plkst. 18.30).

Marina Barkāne, pašvaldības Lauku attīstības koordinatore, stāsta: – Šos svētkus rīkojām ar mērķi godināt aktīvākos un veiksmīgākos Ciblas novada uzņēmējus. Uzskatu, ka ikviens, kas dzīvo laukos un kopj savu kaut vai piemājas zemi, ir godināms cilvēks. Tāpēc, lai gan svētku oficiālajā nosaukumā ir vārds „uzņēmējs”, mēs to krietni paplašinām. Ik gadu ir vairākas nominācijas. Prieks, ka ir no kā izvēlēties – novadā ir gan graudkopji un lopkopji, gan mājražotāji, gan kokapstrādes un tūrisma nozares pārstāvji. Parasti tiek cildināts kāds lauksaimnieks (piemēram, šogad sveicām ražīgākā slaucamo govju ganāmpulka īpašnieku), lielākais darba devējs, nodokļu maksātājs un arī sadarbības partneris. Sarīkojumā ikreiz sveicam ar lauksaimniecību saistītus jubilārus. Šogad sarīkojumā savus klientus sveica “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, arī banka Citadele.

Šie svētki, ko organizē un finansē pašvaldība, ir ļoti populāri. Veidojas arī tradīcijas. Piemēram, cilvēki aizraujas ar loteriju, kurā nu jau paši uzņēmēji un zemnieki piedāvā savas balvas, kas reizēm ir itin pikantas un raisa jautrību. Līksmību vairo arī citas atrakcijas, pašdarbnieku koncertnumuri un dejas līdz rīta gaismai.

Svētki tiek rīkoti vēl ziemā, lai pirms pavasara darbu sezonas un pirms lielā gavēņa visi var izpriecāties.

Pielikumā – Uzņēmēju ballē piešķirtās Nominācijas.

Blontos norisinājās skeču parāde

Piektdiena, 12 decembris 2014

Ciblas novada lepnums

Piektdiena, 12 decembris 2014

Jebkura novada tēlu veido tur dzīvojošie cilvēki, kas ikdienu godīgi un ar mīlestību veic savu darbu. Lai pateiktos saviem novadniekiem Ciblas novada pašvaldība bija izsludinājusi konkursu, pretendentus kuram ar ankešu palīdzību varēja pieteikt ikviens Ciblas novada iedzīvotājs.

Ciblas novada pašvaldība atbalsta Ciblas vidusskolu

Ceturtdiena, 25 septembris 2014

Jaunais mācību gads Ciblas vidusskolā sācies sakārtotā vidē, jo ir veikts dažu skolas telpu remonts, kā arī visu nepieciešamo mācību līdzekļu iegāde. Bet skolēni jo īpaši priecājas par renovēto sporta zāli, kura pamazām iegūst jaunu veidolu.

Blontu PII realizēts energoefektivitāti uzlabojošs projekts

Otrdiena, 16 septembris 2014

Šis ir īpašs gads Blontu Pirmsskolas izglītības iestādei, jo vasaras laikā tika uzstādīts aprīkojums, kas ziemas sezonā nodrošinās būtisku siltumenerģijas patēriņa samazinājumu.

“Stipro skrējiens 2014” Ciblā

Svētdiena, 14 septembris 2014

Caur uguni un ūdeni, pārvarot dažādus šķēršļus, Latgales sportiskākie vīri un sievas devās īpaši izveidotā trasē, lai izcīnītu stiprākā titulu. Ciblas peintbola laukuma teritorijā jau rīta agrumā sākās atraktīvas sacensības, kas ietver klasiskā skriešanas krosa, kā arī veiklības un spēka disciplīnu elementus. Lai dotos sarežģītajā trasē, dalībnieki vispirms īpaši gatavojās.

Ceturtie Ciblas novada svētki izskanējuši!

Trešdiena, 16 jūlijs 2014

No 5.-12.jūlijam ar daudzveidīgu svētku programmu Ciblas
novads svinēja ceturtos novada svētkus. Tās bija septiņas skanīgas un krāsainas
dienas, kurās notika 14 dažādi pasākumi. Svētku noskaņu varēja baudīt ikviens novada iedzīvotājs, jo, tradicionāli, pasākumi
notika visos piecos pagastos.

Paldies visiem, kas piedalījās pasākumu plānošanā un organizēšanā, visiem, kas uzstājās, skatījās un klausījās, visiem, ar
ko kopā svinējām ceturtos Ciblas novada svētkus! Novada svētkus fotogrāfijās iemūžināja Marina Barkāne, Maija Manukina, Aldis Tihovskis, Sandra Beļavska.  

Latgolys rūbežys vaicojūt – Cyblys muižis

Trešdiena, 16 jūlijs 2014

Ciblas vidusskola nosvinējusi 65.jubileju

Otrdiena, 15 jūlijs 2014

Ar ziediem un dāvanām, dziesmām un dejām tika sveikta Ciblas vidusskola. Izglītības iestāde nedēļas nogalē atzīmēja jau 65. jubileju, kas kopā pulcināja arī skolas absolventus.

Ciblas novadā godināti veiksmīgākie uzņēmēji

Piektdiena, 07 marts 2014

Jau otro gadu Ciblas novadā tiek rīkota Uzņēmēju diena, kad pašvaldība sveic savus veiksmīgākos uzņēmējus.

“Kaļva dīna”

Pirmdiena, 21 oktobris 2013

Ciblas novada Līdumniekos tika rīkota “Kaļva dīna”, kuras ietvaros tika atklāta kalēja darbnīca. Tā iecerēta kā vieta, kur šo amatu var iepazīt un arī iemācīties.

Ezersalas speciālajā internātskolā palīdz iejusties dzīvē

Otrdiena, 01 oktobris 2013

Ciblas novada Ezersalas speciālajā internātpamatskolā šobrīd mācās 54 izglītojamie. Bērni ar viegliem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem šeit gūst ne tikai teorētiskas iemaņas — viņu lielākais ieguvums ir skolā pieejamā praktiskā ievirze, kas palīdz gūt lielākus panākumus dzīvē.

Ciblas vidusskolēnu sasniegumi

Ciblas vidusskolas skolotāju un audzēkņu kolektīvs var lepoties ar sasniegumiem dažādās jomās. Tos veicinājusia gan audzinātāju iniciatīva, uzrakstot dažādus projektus, gan skolēnu aktivitāte un radošums.

Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes jauninājumi

Ciblas pirmsskolas izglītības iestāde uzcelta tālajā 1978.gadā. Kopš tā laika inventārs iestādē bija manāmi novecojis, tāpēc bija nepieciešams gan iekšējo telpu remonts, gan mūsdienīga celiņa izveidošana bērnu laukumā. Gan pagājušajā, gan šajā gadā novada pašvaldība finansiāli atbalstījusi bērnu dārza renovāciju.

Slēgta Cirmas pamatskola

Ciblas novada Cirmas pamatskola šogad bija vienīgā slēgtā skola Latvijā. Nu ir aizvadīts pirmais no skolēnu kņadas tukšais mācību gada mēnesis. Novada pašvaldība ir izlēmusi turpināt ēkas dzīvi, pārveidojot to par veco ļaužu māju.

Ciblas novada sporta svētki

Biatlons, armrestlings, tautas bumba, stafetes, mešanas disciplīna, kā arī atsevišķa priekšnieku jeb novada pagastu pārvaldnieku disciplīna- tie ir sporta veidi, kur savas spējas parāda aktīvākie Ciblas novada iedzīvotāji Sporta dienā. Ciblas novada svētki turpinās jau visas nedēļās garumā, un arī šogad tie paiet sporta zīmē.

Ciblas novada Kapukalnā notika 2. Jaunsargu salidojums- sacensības

“Uzņēmējs 2012” apbalvošana

Lai uzņēmējiem un zemniekiem pateiktos par novada attīstībā ieguldīto darbu, pirmoreiz tika organizēts pasākums “Ciblas novada uzņēmējs 2012”. Dažādās nominācijās veiksmīgākajiem saimniekiem tika pasniegta balva pakava formā, kas ir Ciblas novada simbols.

Eiropas Sociālā fonda projekti Ciblas novadā.

Biedrība “MADARA” realizē projektu “Biedrības “MADARA” telpu aprīkojuma un inventāra iegāde”.

Ciblas novada Blontu pagasta folkloras kopas mēģinājumi notiek pirmskolas izglītības iestādes ēkā, kur pateicoties vietējās biedrības „Madara” divu gadu laikā īstenotajiem projektiem izremontētas telpas un iegādātas mēbeles. Šobrīd šī vieta iedzīvotājiem kļuvusi par patīkamu vietu, kur satikties un arī pasportot.

Eiropas Sociālā fond Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros Ciblas novada pašvaldībā izveidotas divas jaunas darbavietas – datortīkla administrators un teritorijas plānotājs. a projekti Ciblas novadā.

Ciblas novada filma

Uz augšu