Ciblas novada ezeru zivju resursus papildina 20000 līdaku mazuļi.

Trešdien, 26. jūnijā, Ciblas novada pašvaldība Lielā Ludzas ezera un Zvirgzdenes ezera zivju resursus papildināja ar 20 000 vienvasaras līdaku mazuļiem.

Abu ezeru, kas savstarpēji ir savienoti, zivju resursi atjaunoti saskaņā ar valsts zinātniskā institūta “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”” rekomendācijām – 2017.gadā izstrādātajiem Lielā Ludzas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem. Lielajā Ludzas ezerā līdakas tiek intensīvi zvejotas un makšķerētas, to skaits ezerā pēdējo gadu laikā ir izsīcis.

Līdakas tika iegādātas SIA “Rūjas zivju audzētava” par Ciblas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Zivkopis Ivo Zēmelis paskaidroja, ka līdakas audzētas dabīgajās ūdenstilpnēs, tā kā zivis jau pielāgojušās dzīvei ezerā. Par pieaugušām līdakas varēs uzskatīt pēc trim gadiem, bet tikmēr tās darbosies kā ezera sanitāri. Līdakas barojas no mazākām zivīm, tādējādi nodrošinot tīrību ezerā un līdzsvaru barības ķēdē, kas ļauj arī ezera baltajām zivīm augt lielākām.

Zivju mazuļu ielaišana dabiskajās ūdenstilpēs notika komisijas klātbūtnē. Procesu uzraudzīja Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes vecākais inspektors Anatolijs Petrovs, Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļlatgales pārvaldes inspektors Gunārs Strods un inspektore Larisa Moroza.

Turpinot rūpēties par zivju resursu blīvumu, šā gada rudenī pašvaldība plāno papildināt zivju resursus Ciblas novada ezeros. Par pašvaldības līdzekļiem tiks iegādāti 20 000 zandartu mazuļi.

Svetlana Rimša,

Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu