Apstiprināti SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi

Noklusētais raksta kategorijas attēls

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2018.gada 28.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.79 (protokols Nr.27, 1.p.) „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem”  (turpmāk – lēmums Nr.79).

Regulators, pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 21.panta ceturto daļu, nosūta lēmuma Nr.79 kopiju iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai pašvaldības mājaslapā internetā.

Pielikumā: lēmuma Nr.79 kopija uz 3 lapām.

Uz augšu