Ciblas novada VPVKAC pakalpojumi ir pieprasīti

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izstrādājusi ikgadējo Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla (turpmāk – VPVKAC) darbības izvērtējumu laika posmam no 2015. gada oktobra līdz 2020. gadam ieskaitot.

VPVKAC darbības atskaitē aprakstītas vairākas tēmas:

1) kopīgie rādītāji VPVKAC sniegto valsts pakalpojumu skaitā, to izmaiņās un pēc pakalpojumu veidiem,

2) dažādu VPVKAC vieta citu VPVKAC vidū gan kopumā, gan pēc citām pazīmēm, t.sk., līdzīgu pakalpojumu sniedzēju vidū.

Ciblas novada VPVKAC – starp līderiem

Ministrijas izvērtējuma gaitā rēķināts pakalpojumu indekss, salīdzinot novadu nozīmes VPVKAC veikuma pakalpojumu sniegšanā sava novada iedzīvotājiem 2020. gadā. Aprēķinos ņemts vērā iedzīvotāju skaits (darbspējas vecumā un virs tā), tas attiecināts uz visu gadu. Ciblas novada VPVKAC, pēc šī indeksa, ir līderpozīcijās.

Ciblas novada pašvaldībā VPVKAC izvietots Blontos, administratīvajā centrā. Tas darbojas vairāk kā 5 gadus. Šajā periodā ir sniegti gandrīz 2,5 tūkstoši pakalpojumu. Gadu no gada pieaug sniegto pakalpojumu skaits, vidēji mēnesī 2018. g. sniegti 35,6 pakalpojumi, 2019.g. – 34,8, bet 2020.g. – 41,3 pakalpojumi.

Ciblas novada VPVKAC speciāliste – Inta Germane.

Tālrunis – 66954814.

e-pasts: cibla@pakalpojumucentri.lv

Plašs pakalpojumu klāsts

Visā VPVKAC tīklā Latvijā no 2015. gada oktobra līdz 2020. gadam ieskaitot reģistrēti 405 731 pakalpojumi, no kuriem 374 814 valsts iestāžu pakalpojumi bijuši par valsts iestāžu pakalpojumiem (pieteikumi un konsultācijas).

No valsts iestāžu pakalpojumiem:

 • 201 187 jeb 54% ir bijuši VSAA pakalpojumi (pieteikumi un konsultācijas),
 • 95 382 jeb 25% – VID pakalpojumi (pieteikumi un konsultācijas),
 • 62 132 jeb 17% – citu iestāžu konsultācijas,
 • 16 113 jeb 4% – citas konsultācijas, kuras nevar piesaistīt konkrētai iestādei par VPVKAC tīklā un/vai Latvija.lv sniegtajiem pakalpojumiem.

VSAA pakalpojumi

No visiem VSAA pakalpojumu pieteikumiem visbiežāk sniegtie ir šādi pakalpojumi:

 • 56% – nodarbinātības dzīves situācijā (slimības pabalsts, bezdarbnieka pabalsts, pensijas prognoze un līmeņi),
 • 15% (noapaļojot) – dzimšanas dzīves situācijā,
 • 10% – miršanas situācijā (apbedīšana, nesaņemtā atlīdzība, pabalsts mirušā laulātajam pensionāram),
 • 5% – senioru dzīves situācijā (noapaļojot) (darba stāžs, pensijas pārrēķins),
 • 3% īpašas vajadzības (invaliditāte),
 • 5% – citi,
 • 6% VSAA pakalpojumu bijuši vispārīgi. “Vispārīgi” nozīmē e-iesniegumu iestādei vai e-lēmumi Latvija.lv darba vietā vai kontaktinformāciju sadarbībai ar iestādi u.tml.

VID pakalpojumi

No visiem 95 382 VID pakalpojumiem (skaitot gan pieteikumus, gan konsultācijas) pieteikumi veido 42% no visiem VID pakalpojumiem. Tajā skaitā:

 • gada ienākumu deklarācijas pieņemšana (32%)
 • ar to saistītie iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu pieteikumi (2%),
 • citi pieteikumi – elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa (10%)
 • un uz e-pakalpojumiem vērsti pakalpojumi – 58% no visiem VID pakalpojumiem (t.sk. pieteikšanās EDS lietošanai (5%) un VID konsultācijas (53%).

Citu iestāžu pakalpojumi

No citu iestāžu (neskaitot VID un VSAA konsultācijas, noteiktas iestādes) sniegtajām 59 272 konsultācijām visbiežāk sniegtas

 • PMLP (21 400 jeb 27%),
 • LAD (5 843 jeb 7%),
 • kā arī strauji pieaugošais VRAA konsultāciju skaits (9 440 jeb 12%),
 • kā arī LDC (2 893 jeb 4%),
 • UR (2 979 jeb 4%),
 • pandēmijas laikā pieaugošais NVA konsultāciju īpatsvars (3 188 jeb 4%) konsultācijas.

Citas identificētas konsultācijas minimālajā klātienes VPVKAC grozā par VDI, VZD, VARAM pakalpojumiem veido kopā 2%.

Uz augšu