Par LR un KF vienošanos par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu pamatsarakstu atjaunošanu

Saskaņā ar 2010.gada 20.decembra ,,Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu”,

Krievijas ģenerālkonsuls Daugavpilī O.RIBAKOVS informē,
ka Ciblas novada pašvaldības pamatsaraksti 03.10.2016. tika iesniegti KF ģenerālkonsulātā Daugavpilī un
no 10.10.2016. var uzsākt dokumentu
(pase, viena fotogrāfija, medicīniskās apdrošināšanas polise, pamatojums iekļaušanai sarakstos)
iesniegšanu atļaujas saņemšanai.

Minētos dokumentus ir iespējams iesniegt
Vīzu centrā Daugavpilī, Rīgas ielā 69 vai
Ludzas tūrisma aģentūrā, Baznīcas ielā 42, Ludzā.

Uz augšu