Par vienošanās prasību izpildi

Pamatojoties uz VALSTS ROBEŽSARDZES 25.02.2014. vēstuli Nr. 23-1/14 ‘’Par vienošanās prasību izpildi’’ Ciblas novada pašvaldība vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanai iedzīvotāju sarakstos iekļaus tikai tās personas, kuras iesniegs pamatojumu pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanai.

Pamatojums pierobežas teritoriju iedzīvotāju ieklaušanai sarakstos ir šādos gadījumos:
a) nekustamais īpašums pierobežas teritorijā
b) radinieku apmeklējums
c) radinieku apbedījumu vietu apmeklējums;
d) medicīniskās palīdzības saņemšana;
e) piedalīšanās kultūras, izglītības vai sporta pasākumos, ko regulāri
rīko Pušu valsts pārvaldes iestādes un institūcijas
f) piedalīšanās reliģiskos rituālos
g) reguldra kontaktu īstenošana saimnieciskās darbības jomā, pamatojoties uz attiecīgiem līgumiem bez tiesībām strādāt.
Informējam, ka pašvaldība tiesīga iedzīvotāju sarakstus iesniegt. VALSTS ROBEŽSARDZES LR Pilnvarotajam robežas pārstāvim uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas vienu reizi ceturksnī – tas notiks 2015. gada martā, jūnijā, septembrī, decembrī. Noteikumi ir spēkā arī 2016.gadā un turpmāk vai līdz izmaiņām normatīvajos aktos.

Lūdzam iedzīvotājus iesniegt iesniegumus savlaicīgi līdz katra minētā mēneša 20. datumam.
Pielikumā: VALSTS ROBEŽSARDZES 25.02.2014. vēstule Nr. 23-1/14 ‘’Par vienošanās prasību izpildi’’
Kancelejas vadītāja Ināra Soprāne

Uz augšu