Pašvaldība iesaistās projektā par veselības veicināšanu un slimību profilaks

Ciblas novada pašvaldība ir iesaistījusies Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, un jau septembrī tiek plānots iesniegt projekta pieteikumudarbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”  9.2.4.2.pasākumā „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”.Šobrīd tiek izstrādāti priekšlikumi plānotajām darbībām projekta ietvaros, laika periodam no 2016. gada līdz 2018. gada 31. decembrim.Projekta ietvaros aktivitātes plānojamas šādām iedzīvotāju mērķa grupām: visi Latvijas iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:

 • iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru (visi Ciblas novada iedzīvotāji);
 • trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji;
 • bezdarbnieki;
 • personas ar invaliditāti;
 • iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem;
 • bērni;
 • pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.

Prioritārās jomas ir:

 • Sirds un asinsvadu slimību profilakse;
 • Onkoloģijas profilakse;
 • Perinatāla un neonatālā veselības veicināšana (no 22.grūtniecības nedēļas līdz mazuļa 7 dienām un no 0. līdz 27. dzīves dienai);
 • Garīgās veselības veicināšana.

Projekta galvenie pasākumi (Saskaņā ar MK 17.05.2016. noteikumu Nr. 310 nosacījumiem SAM 9.2.4.2.):

 • slimību profilakses pasākumi mērķa grupām  un vietējai sabiedrībai;
 • veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai (vismaz 80% apmērā no konkrētajai pašvaldībai aprēķinātā finansējuma).

Līdz 5. septembrim lūdzam aizpildīt aptaujas anketu, atzīmējot tās aktivitātes, kuras, jūsuprāt, ir nepieciešams realizēt Ciblas novadā. Aizpildītas anketas jāiesniedz sava pagasta pārvaldē vai Domē.

Uz augšu