JAUNIEŠU PROJEKTIEM – līdz 500 eiro katram

Ciblas novada pašvaldība arī 2017.gadā rīko projektu konkursu „Jaunieši novadam 2017”. Pieteikumi tam jāiesniedz līdz 8.maijam!
  Paredzēts 2500 eiro liels kopējais finansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Vienam projektam var piešķirt līdz 500 eiro lielu summu inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegādei u.c.. Netiks atbalstīti projekti, kas iesniegti uz citu fondu finansējumu. Uz finansējumu var pretendēt jaunietis vai jauniešu grupa, kurā ir Ciblas novada jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Jaunietis vai jauniešu grupa var iesniegt vienu projekta iesniegumu. Ir trīs nosacījumi finansējuma piešķiršanai: projektam jāuzlabo pašvaldības infrastruktūra vai/un sociālā joma, objektam jābūt publiski pieejamam, projektu jāīsteno pašu iedzīvotāju spēkiem. Līdz 8. maijam projektu var iesniegt personīgi pašvaldības domē Blontos vai pa pastu, uz aploksnes norādot „Projektu konkursam „Jaunieši novadam 2017”” (adrese: „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706). Projekta veidlapa pieejama PIELIKUMĀ. 12. maijā iesniegtie projekti tiks vērtēti komisijā, kuru vadīs deputāts Viesturs Rancāns, komisijas sastāvā darboties arī deputāts Aivars Rikums, izpilddirektore Ināra Sprudzāne, budžeta ekonomiste Zinaīda Pavlova un Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska – kā komisijas sekretāre. Šī gada jaunums ir – projekta ideja būs jāprezentē komisijas sēdē 15. maijā plkst.14:00. Prezentācijai var izvēlēties jebkuru formu (PowerPoint, plakāts, teksta runa). Prezentācijas garums līdz 5 minūtēm. Pēc prezentācijas Komisija uzdos jautājumus. Ja ir kādi jautājumi par šiem projektiem – var zvanīt Mārītei Romanovskai pa tālruni 65700844. Līdz 31.augustam projekti jāīsteno. Līdz 30.septembrim jāiesniedz projekta pārskats. Pērn analoģiska konkursa rezultātā tika īstenoti 5 jauniešu projekti. Lai veicas 2017. gadā!

Pieteikuma_veidlapa.doc
Nolikums_Jauniesi_2017 (1).docx
Ciblas gerb
Uz augšu