Par kandidātu sarakstu pieņemšanu pašvaldību vēlēšanām

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām Ciblas novadā notiks no 2017. gada 15. aprīļa līdz 24. aprīlim. Kandidātu sarakstus var iesniegt Ciblas novada vēlēšanu komisijai domes administratīvajā ēkā Blontos, sēžu zālē. Ciblas novada vēlēšanu komisijas darba laiks: bez iepriekšējās pieteikšanās 20. aprīlis, 10.00 – 14.00, 24. aprīlis, 08.00 – 18.00. Pārējās dienās darba laiks saskaņojams ar vēlēšanu komisiju telefoniski vai elektroniski. Tel. 26493818. E-pasts zpavlova@inbox.lvDrošības nauda – 120 eiro Lai pieteiktu kandidātu sarakstu vēlēšanām, jāiemaksā drošības nauda. Tās lielums ir atkarīgs no pašvaldībā reģistrētā iedzīvotāju skaita. Ciblas novadā – 120 eiro. Pašvaldību vēlēšanās drošības nauda ir jāiemaksā Ciblas novada vēlēšanu komisijas kontā LV35PARX0012469710009.   Maksājuma dokumentā, kuru izsniedz banka un kas iesniedzams vēlēšanu komisijai, jānorāda: 1) persona, kas veikusi maksājumu; 2) kandidātu saraksta nosaukums, par kuru drošības nauda iemaksāta; 3) vēlēšanu apgabala nosaukums, kurā saraksts pieteikts; 4) datums, kad veikts maksājums. Drošības naudu drīkst iemaksāt gan juridiska, gan fiziska persona. Drošības nauda tiks atmaksāta, ja attiecīgās domes vēlēšanās no saraksta tiks ievēlēts vismaz viens deputāts. Ja neviens deputāts netiks ievēlēts, tad vēlēšanu komisija drošības naudu ieskaitīs attiecīgās pašvaldības budžetā. Internetā – seminārs par sarakstu sagatavošanu Centrālā vēlēšanu komisija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību rīkoja semināru „Deputātu kandidātu sarakstu sagatavošana un iesniegšana 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām”. Tas notiks 30. martā plkst. 14.00 Rīgā, Latvijas Pašvaldību savienībā (M. Pils ielā 1, Rīgā). Semināru ir iespēja skatīties internetā – LPS mājaslapā: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3588-seminars-deputatu-kandidatu-saraksta-sagatavosana-un-iesniegsana-3-junija-pasvaldibu-velesanam Seminārā būs iespēja uzzināt svarīgāko, kas jāievēro, sagatavojot un iesniedzot kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām, kā arī iepazīties ar sarakstu sagatavošanas lietojumprogrammu „Balsis PV 2017”. Plašāka informācija par prasībām sarakstu iesniegšanai publicēta Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā internetā www.cvk.lv

Uz augšu