Satikām meistarus Līdumniekos

1. aprīlī Līdumniekos norisinājās pasākums „Satiec savu meistaru! 2017”, ko organizēLatvijas Nacionālais kultūras centrs. Biedrība „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” jau otro reizi iesaistījās šajā pasākumā. Par to vairāk stāsta Dagnija Sadovska, biedrības projektu asistente. Mūsu biedrība Latvijas Nacionālajam kultūras centram piedāvāja programmu ar ļoti daudziem sava amata meistariem, bet oficiāli tik apstiprinātas četras aktivitātes: aušana (meistares Gunta Lavrinoviča, Anita Jarmoliča, Lidija Protasova), adīšana (Laila Jarmoliča), kalšana un pūšamo mūzikas instrumentu spēle. Tomēr iesaistījās arī citi biedrības aicināti meistari. Rezultātā programma izvērtās ļoti plaša. Līdumniekos pasākumā „Satiec savu meistaru! 2017” vislielākā interese bija par aušanas prasmēm un vafeļu cepšanu, kā arī par dekoratīvo ziedu izgatavošanu. Mūsu pagasta izcilā konditore Ināra Miezīte demonstrēja saldo un sāļo vafeļu cepšanas prasmi, viņa neslēpa arī pašas izstrādātās receptes. Pirmo reizi uz pasākumu bijām uzaicinājuši Ciblas vidusskolas skolotāju un lielisko rokdarbnieci Ināru Evertovsku, kuras darinātie ziedi daudzus pārsteidza, tāpat iepriecināja viņas rokdarbu izstāde. Pasākuma apmeklētāji varēja skatīt arī citas rokdarbnieces – Natālijas Arsenovičas cepuru un šaļļu izstādi. Tāpat bija skatāma kalēju darbu izstāde un fotoizstāde „Ciblas novads 2016” ar daudzu vietējo fotomākslas cienītāju darbiem. Meistaru dienu Līdumniekos apmeklēja vairāk kā 100 interesentu gan no Ciblas novada, gan no Kārsavas un Ludzas novada. Biedrība priecājas, ka tik daudzi interesējas par dažādiem amatiem, mūsu tautas mākslas un darba tradīcijām. Biedrība „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” šovasar iecerējis veikt remontu jauniegūtajās telpās un atvērt tur Saimnieču istabu. Tajā būs maizes krāsns un aušanas stelles. Plānojam rīkot Annas dienu. Kalendārā tā ir 26. Jūlijā (šogad iekrīt nedēļas vidū), bet vēl neesam precīzi izplānojuši, kurā datumā rīkosim saimnieču dienu Līdumniekos.

Uz augšu