LIELĀ TALKA 2017 PĀRCELTA UZ 29. APRĪLI!

Sakarā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem LIELĀ TALKA Ciblas novadā tiek pārcelta uz nākamo sestdienu – 29. aprīli! Ciblas novadā Lielo talku koordinē Aldis Tihovskis, viņa tālrunis 26162066. Internetā www.talkas.lv  ikviens varēja oficiāli pieteikt talkas vietas! Kartē Ciblas novadā atzīmētas 12 Lielās talkas vietas:Eversmuižas kultūrvēstures parka sakopšanas talka. To vadīs Miervaldis Trukšāns. Tālrunis: 26594838. E-pasts: ciblasparvalde@inbox.lvFelicianovas ciemata sakopšanas talka. To vadīs Antoņina Hindogina. Tālrunis: 28332606. E-pasts: ciblasparvalde@inbox.lvTalka Ozupienes ciemā. To vadīs Zinaīda Bule. Tālrunis: 26178450. E-pasts: zinajanis@inbox.lv/. Pulcēšanās 22. aprīlī plkst. 9.00 pie mājas “Zarembiņas”. Visi laipni gaidīti talkā,līdzi ņemot cimdus un grābekļus. Talkas Zvirgzdenes pagastā. Tās vadīs Valentīna Ruciņa. Tālrunis 28660279. E-pasts: mazda6265@inbox.lv/. Iedzīvotāji tiek aicināti sakopt Lucmuižas parka aleju, Zvirgzdenes kapsētu, Vierņu kapsētu! Talka Pušmucovas pamatskolas teritorijā. To vadīs Alla Ločmele. Tālrunis 26375588. E-pasts: al11la@inbox.lv/. Paredzēta Pušmucovas pamatskolas apkārtnes uzkopšana un košumkrūmu stādīšana. Talka Pušmucovas pagastā. To vadīs Valentīna Trukšāne. Tālrunis 26552656. E-pasts: pusmucova34@inbox.lv/. Iedzīvotāji tiek aicināti sakopt pagasta teritoriju. Talka Blontos, Ciblas novada centrā. To vadīs Ināra Sprudzāne. Tālrunis 26390405. E-pasts: inara.sprudzane@ciblasnovads.lvMežernieku kapu teritorijas sakopšanas talka. To vadīs Ilga Grade. Tālrunis 29492760. E-pasts: ilga.grade@inbox.lv
Blontu PII teritorijas sakopšanas talka. To vadīs Gunta Stolere. Tālrunis 29230090. E-pasts: gunta.stolere@inbox.lvBlontu II Pasaules karā kritušo piemiņas vietas sakopšanas talka. To vadīs Jānis Repšs. Tālrunis 29711939. E-pasts: ciblasnovads@inbxox.lvSeimaņa dižakmens (Līdumnieku pag.) sakopšanas talka. To vadīs Ēriks Pavlovs. Tālrunis 28317569. E-pasts: spirki@inbox.lv/. Talka notiks 21. aprīlī. Vasarānu kapsētas (Zvirgzdenes pag.) sakopšanas talka. To vadīs Inta Senkāne. Tālrunis 26513891. E-pasts: inse1313@inbox.lv/. Talkas sākums 22. aprīlī plkst. 10.00.  

Lielā Talka Ciblas novadā.docx
Uz augšu