Pētījums parāda – CE rezultāti Ciblas vidusskolas ir augsti

Centralizēto eksāmenu rezultātu analīze par 2015./2016. mācību gadu ir loģisks turpinājums pagājušā pētījumam. Šajā pētījumā redzam, ka augsts vērtējums ir Ciblas vidusskolai. Pētījuma mērķis ir sniegt ieskatu par vidusskolu centralizēto eksāmenu rezultātiem vispārējās izglītības iestādēs, kas ļauj pašvaldībām, sabiedrībai, vecākiem un skolēniem novērtēt izglītības kvalitāti skolās, pašvaldībām pieņemt lēmumus, vērtējot skolu tīklu un izstrādājot pilsētas vai novada izglītības attīstības stratēģiju vai finansiāli motivējot skolotājus pēc skolēnu snieguma līmeņa. Pētījumā par 2015./2016. centralizēto eksāmenu rezultātiem, lai redzētu notikušās izmaiņas viena mācību gada laikā, tiek lietoti vairāki rādītāji no iepriekšējā gada pētījuma. Lielāks uzsvars tika likts uz dažādu tipu skolām pēc to teritoriālā iedalījuma. Savukārt detalizēti netiek apskatīti zēnu un meiteņu eksāmenu priekšmetu izvēles pa skolu tipiem. Pētījumā nav veikti statistisko kļūdu aprēķini, taču tiek rādīti visi dati, lai varētu izdarīt secinājumus, vai konkrētie aprēķinātie rezultāti ir salīdzināmi. Pētījuma autori: Māris Pūķis, LPS vecākais padomnieks, Ināra Dundure, LPS padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos, Jānis Upenieks, LPS sistēmu analītiķis.

EKSAMENI.PNG
Uz augšu