Izsludina pieteikšanos LEADER 3. kārtā

Biedrība “Ludzas rajona partnerība” izsludina LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu.

Vairāk informācijas: www.ludzaspartneriba.lv
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235

Uz augšu