Jūnijā – ekskursija pensionāriem

Ciblas novada pašvaldības Sociālais dienests arī šogad organizē ekskursiju pensionāriem, kuru dzīvesvieta deklarēta mūsu pašvaldībā. Līdz maija beigām pensionāri aicināti pieteikties vienas dienas braucienam, sazinoties ar sava pagasta sociālajām darbiniecēm: Blontu pag. – Inta Vonoga (28786334), Ciblas pag. un Līdumnieku pag. – Olita Kilupe (26398644) un Antoņina Hindogina (28332606), Pušmucovas pag. – Valentīna Trukšāne (26552656), Zvirgzdenes pag. – Aija Zlidne (20205767). Ciblas novada pašvaldība braucienam piešķirs autobusu. Ekskursija notiks jūnijā – laikā, kad pašvaldības autobusi jau būs brīvi no skolēnu pārvadāšanas, un pirms siena laika. Ja ir labas idejas un ieteikumi par ekskursijas maršrutu, zvaniet Sociālā dienesta vadītājai Intai Senkānei – tālrunis 26513891.

Uz augšu