Lasītājiem – ekskursija uz Ludzas novadpētniecības muzeju

Felicianovas bibliotēka lasītājiem 7.aprīlī organizēja ekskursiju uz Ludzas Novadpētniecības muzeju. Pieteicās 18, bet ieradās 16 braucēji. Lai gan interesanti objekti ir tepat tuvējā pilsētā – Ludzā, bet daudzi muzejā nebija iegriezušies kopš skolas laikiem. Apmeklējām muzeja pastāvīgās ekspozīcijas, kas visas ir interesantas. Dabas ekspozīcijā iepazināmies ar raksturīgākiem Latvijas mežu, pļavu, purvu un ezeru iemītniekiem. Vēstures ekspozīcijā sīkāk iepazināmies ar seno mednieku un zvejnieku dzīvesveidu, kaula, krama un akmens rīku izgatavošanu un pielietošanu. Par seno latgaļu garīgās un materiālās kultūras plaukumu liecina Odukalnā un Kivtu kapulaukā (9. – 13. gs.) atrastie un muzejā eksponētie arheoloģiskie priekšmeti: ieroči un rotaslietas, tai skaitā unikālā pūces sakta. Tie ataino seno latgaļu saimniecisko dzīvi, kā arī Ludzas novada vietu latgaļu zemju politiskajā struktūrā. Kopš 1956. gada muzejs atrodas 1812. gada kara varoņa J. Kuļņeva dzimtas mājā. Viena no muzeja pastāvīgajām ekspozīcijām „Varoņa atgriešanās mājās” veltīta leģendārajam ģenerālmajoram Jakovam Kuļņevam. Brīvdabas un etnogrāfijas nodaļā izvietoti lauku celtniecības objekti. Objektos „Dūmistaba”, „Zemnieka māja”, „Rija”, „Jaunsaimnieka māja” iekārtotās ekspozīcijas ļauj iejusties zemnieku ikdienas ritumā, sadzīvē un ir latgaļu saimes rakstura un kultūras tradīciju atspoguļotājas. Vēl apskatījām 22. martā atklāto Vladislava Paura akvareļu izstādi „Pavasara melodija”. Savos darbos autors iemūžinājis Latgales ainavas un klusās dabas. Mājās atgriezāmies pozitīvu emociju pārņemti. Paldies Ciblas pagasta pārvaldniekam Miervaldim Trukšānam un Ciblas novada domei par palīdzību ekskursijas organizēšanā. Bibliotēkas vadītāja Lilita Šendo

Uz augšu