Kapsētās tiek izzāģēti vecie koki

Šopavasar Ciblas novada kapsētās tiek izcirsti vecie koki. Kopumā 27 koki nozāģēti Pušmucovas un Zvirgzdenes pagasta kapsētās. Aptuveni tikpat daudz vēl jāizzāģē Līdumnieku pagasta kapsētās un parkā. To, kuri koki zāģējami, nosaka pagastu pārvalžu vadītāji. Lai šo darbu paveiktu, pašvaldība pērk SIA „Spero SK” pakalpojumu.Šim Aglonā reģistrētajam uzņēmuma ir nepieciešamā tehnika un prasmes, lai veco koku griešanu veiktu sarežģītos apstākļos – kapsētās, kur ir apbedījumi, pieminekļi un apstādījumi. Viena koka nozāģēšana maksā vidēji 75 eiro plus PVN. Par 27 koku nozāģēšanu Pušmucovā un Zvirgzdenē pašvaldība ir samaksājusi 2450 eiro. Firma, kas zāģē vecos kokus, tos sadala klučos. Bet to novākšanu un kapu teritorijas sakopšanu pēc zāģēšanas veic bezdarbnieki, kas veic algotus pagaidu sabiedriskos darbus. Uz patversmi nogādāti bezsaimnieka suņi Rūpējoties par kārtību ciematos, nākas veikt bezsaimnieka suņu izķeršanu. Aprīlī no Zvirgzdenes ciemata uz dzīvnieku patversmi Rēzeknē nogādāti divi suņi. Pašvaldība par šo pakalpojumu SIA „Rēzeknes namsaimnieks” patversmei samaksājusi 445,57 eiro (vairāk kā 200 € par katru suni). Pakalpojumā ietilpst bezsaimnieka suņu noķeršana, transportēšana uz patversmi, to uzturēšana un aprūpe patversmē 2 nedēļas. Tiks remontēti māju jumti un estrāde Arī šovasar, tāpat kā iepriekšējos gadus, pašvaldības budžetā ir ieplānoti līdzekļi dažādiem remontiem daudzdzīvokļu mājās. Lielākie darbi saistīti ar māju jumtu remontu vai nomaiņu. Jau maijā tiks sastādītas darbu tāmes divu māju jumtu remontam Ciblas pagastā: Felicianovas ciemā Dzirnavu ielā nr. 4 („Austriņi”) un Ciblas ciemā Skolas ielā nr. 2 („Pumpuri”). Savukārt Zvirgzdenē tiek uzsākts estrādes kapitālais remonts. Tiks demontēta vecā koka grīda un no betona liets jauns estrādes laukums. Informē Ciblas novada pašvaldības izpilddirektore Ināra Sprudzāne

Uz augšu