Biedrība “Rikšotāju braucēju sporta klubs “Pegazs”” iegādājas zirglietas rikšotājiem

2016. gadā biedrība „Rikšotāju braucēju sporta klubs “Pegazs”” ar Ciblas novada pašvaldības līdzfinansējumu startēja biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā konkursā un guva atbalstu ES programmas „Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai” projektu atlasē „Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam” apakšpasākumā „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē  „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Biedrība ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000018 „Nepieciešamo zirglietu iegāde zirgu rikšošanas sacensību dalībai” apstiprināšanu un uzsākusi projekta realizāciju. Projekta kopējā summa – 9531.08 eiro, ELFLA finansējums – 8577.97 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 953.11 eiro. Projekta ievaros biedrība ir iegādājusies: zirglietas (rikšotāju zirga ādas aizjūga komplekti, paliktņi zem sedulkas, zirga ausu aizsargi skaņas iedarbības mazināšanai, kājsargi, sacensību divriči, treniņu divriči, riteņu komplekti u.c.) un braucēju ekipējumu rikšotāju zirgu sacensību dalībai (aizsargbrilles, ķiveres). Projekta mērķis ir sekmēt rikšotāju zirgu rezultātus sacensībās, saglabājot un pilnveidojot Latgalei raksturīgo seno tradīciju. Iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu rikšotāju zirgu sacensībām, tiek nodrošināta veiksmīga un rezultatīva biedrības sportistu dalība Latvijas un starptautiskā mēroga zirgu rikšošanas sacensībās (Igaunijā un Lietuvā). Lai arī biedrība saglabā senu Latgales tradīciju, kas saistīta ar rikšotāju zirgiem, mūsdienās ir nepieciešams pilnvērtīgs un mūsdienām atbilstošs aprīkojums. Ar to būs iespējams nodrošināt konkurētspēju gan vietējā, gan arī starptautiskā līmenī. Līdz ar panākumiem un veiksmīgiem startiem šī sacensību veida popularitāte palielināsies un biedrībai būs iespēja piesaistīt jaunus sportistus. Nepieciešamās rikšotāju zirglietas, braucēju ekipējuma daļas un divriči ir piegādāti. 2017. gada vasaras sezona rikšotāju zirgu sacensībām jau ir sākusies un daļa no iegādātajām precēm jau ir izmantota. Inese Ruskule,Biedrības “Rikšotāju braucēju sporta klubs “Pegazs”” valdes locekle Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

ttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Uz augšu