Skolēnu darbs

Aktualitātes skolēnu nodarbināšanā Informējam, ka noteiktajā laikā, līdz 19.05.2017, pašvaldībā ir saņemti 10 pieteikumi no skolēniem, kuri vēlas strādāt vasaras brīvlaikā. Četras darbavietas nodrošina pašvaldība sadarbībā ar NVA Ludzas filiāli. Jauniešu nodarbināšanai bija iespēja pieteikties arī uzņēmējiem. Esam saņēmuši vienu pieteikumu no biedrības “Darba un kultūras centrs Līdumnieki”, kas vēlas piedāvāt darbu 4 skolēniem. Pašvaldībā izveidotā komisija ir izvērtējusi saņemtās anketas un sarindojusi skolēnus pa pagastiem sekojoši: Ciblas pagasts: 1.Karīna Čubreviča, 2.Leons Rivčs, 3.Diāna Jegorova, 4.Izabella Stelikova, 5.Vadims Šendo, 6.Linards Sadovskis. Blontu pagasts: 1.Ketrīna Gadžili, 2.Raivis Rudzišs. Pušmucovas pagasts: 1.Andis Rimicāns, 2.Roberts Dovgiallo. Neviens skolēns vasaras darbam nav pieteicies Līdumnieku un Zvirgzdenes pagastos. Pašvaldībā sadarbībā ar NVA strādās (pirmie rindas kārtībā) pa vienam bērnam no Blontiem un Pušmucovas un divi bērni no Ciblas. Pārējiem darbs tiks piedāvāts pie uzņēmēja, kas ir iesniedzis pieteikumu.

Uz augšu