Klāt pašvaldību vēlēšanas

3. jūnijā visā Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas. Ciblas novada vēlēšanu komisija informē, ka ir iespēja nobalsot iepriekš un ka jau tagad var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, ja vēlētājs atradīsies sava iecirkņa teritorijā.PAŠVALDĪBAS AUTOBUSI – LĪDZ IECIRKŅIEM Ciblas novada teritorijā ir 5 vēlēšanu iecirkņi: Blontos, Ciblā, Līdumniekos, Pušmucovā un Zvirgzdenē. Uz dažiem no tiem vēlēšanu dienā – 3. jūnijā – vēlētāji varēs aizbraukt arī ar pašvaldības autobusiem. Uz iecirkni Ciblā: no Felicianovas – 9.00, no Ozupines – 10.00. Uz iecirkni Līdumniekos: no Krivandas – 9.30, no Kurjanovas – 9.45, no Hmeļnickiem – 10.00. Uz iecirkni Zvirgzdenē: no Franapoles – 11.30, no Lucmuižas – 11.35, no Laučiem – 12.00. Papildus informācija – zvanot vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Zinaīdai Pavlovai uz tālruni 26 493 818. IECIRKŅU DARBA LAIKS Iecirkņu darba laikspašvaldību vēlēšanu dienā3. jūnijā noteikts no plkst. 7.00 līdz 22.00. Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā varēs nobalsot iepriekš: 31. maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00; 1. jūnijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00; 2. jūnijā: no plkst. 10.00 līdz 16.00. Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, no 29. maija var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā atradīsies sava iecirkņa teritorijā. Savu iecirkni vēlētāji var noskaidrot arī internetā(www.cvk.lv) vai pa tālruni 67049999. Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama PASE vai PERSONAS APLIECĪBA.

Uz augšu