Komisijas atzinums: visi jauniešu projekti novadam vajadzīgi

Ciblas novada pašvaldības projektu konkursā „Jaunieši novadam 2017” tika iesniegti 6 projekti.  15. maijā iesniegtie projekti tika vērtēti komisijā, kuru vadīja Ciblas novada pašvaldības deputāts Viesturs Rancāns. Projektus vērtēja arī pārējais komisijas sastāvs: deputāts Aivars Rikums, izpilddirektore Ināra Sprudzāne, Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska un budžeta ekonomiste Zinaīda Pavlova. Kopējais finansējums konkursam bija noteikts 2500 eiro apmērā: pa 500 eiro projektam. Uzklausot pretendentus, kad tie prezentēja savus projektus, un izskatot iesniegtos projektus, komisija vienbalsīgi atzina, ka visi 6 ir ļoti labi un novadam vajadzīgi. Tāpēc tika nolemts lūgt pašvaldībai piešķirt šī konkursa finansēšanai papildus 500 eiro (tiks iekļauti kārtējos pašvaldības budžeta grozījumos) un noslēgt līgumus par 6 projektu finansēšanu. Tāpat nolemts katram projektam piešķirt 500 eiro lielu finansējumu. Atbalstītie projekti:

  • „Brīvā laika pavadīšanas iespēju klāsta papildināšana Līdumniekos”. Paredzēts iegādāties futbola vārtus un T – kreklus sporta komandai. Projekta vadītājs Mārtiņš Pavlovs.
  • „Fiziskās aktivitātes telpās”. Pušmucovā, pagasta pārvaldes ēkā, tiks uzstādīti divi trenažieri. Projekta vadītāja Rebeka Mikijanska.
  • „Slidkalniņš Blontu ciematā”. Slidkalniņš tiks uzstādīts publiski pieejamajā bērnu rotaļlaukumā pie Blontu PII. Projekta vadītāja Lauma Caune.
  • „Ugunskura vietas ierīkošana Līdumniekos”. Šis objekts tiks ierīkots ciemata centrā – pie nama, kur izvietota ekspozīcija ar II Pasaules kara relikvijām. Projekta vadītājs Ēriks Pavlovs.
  • „Jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Blontu ciemā”. Paredzēts iegādāties un uzstādīt basketbola grozu, kā arī T – kreklus futbola komandai. Projekta vadītājs Intars Caune.
  • „Ugunskura vietas labiekārtošana”. Projekts tiks īstenots pie Ciblas vidusskolas. Projekta vadītājs Dairis Smirnovs.

Visi objekti būs publiski pieejami, kā tas paredzēts konkursa nolikumā. Tikai ar šādu nosacījumu pašvaldība piešķir finansējumu no sava budžeta šiem jauniešu projektiem. Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu