Nevar atrast būvfirmu 3 km ceļa posma remontam

Ciblas novada pašvaldības Autoceļu uzraugs Mārīte Romanovska informē, ka neizdodas atrast būvniekus, kuri vēlētos veikt pašvaldības autoceļa Nr. C 11 Lineja – Klešniki – Vjaromi – Dubrovka klātnes atjaunošanu.      M. Romanovskainformē, ka pašvaldības divas reizes izsludināja iepirkumu. Diemžēl nesekmīgi – neviens būvnieks nav atsaucies.      Doma ir atjaunot 3 km virsmas segumu minētajam ceļam, jo tas ir izputējis un nav greiderējams. Jau pašreiz ar greideri tiek skarti ceļa pamatnes akmeņi.      Bija paredzēts līdz jūlija beigām veikt grants seguma atjaunošanu (ar grants – šķembu maisījumu 12 cm augstumā) un ceļa seguma profilēšanu. Ceļa platums ir 6 m, klātnes – 4 metri.
– Diemžēl iepirkumu konkursā neviens neizrādīja interesi un nepieteicās. Acīmredzot tas saistīts ar to, ka visā Latvijā notiek aktīva projektu ieviešana – tiek būvēti un pārbūvēti gan lielie asfalta ceļi, gan mazāki grants ceļi… Domājams, visas firmas ir iesaistītas šādos apjomīgākos darbos, un šāds neliels darbiņš kaut kur pierobežā nevienam šobrīd nav īsti saistošs, – spriež pašvaldības Autoceļu uzraugs M. Romanovska. Ilustratīvs foto – no pašvaldības arhīva.

Uz augšu