Novada bērnudārzos skolai sagatavoti 18 audzēkņi

Vasara Ciblas novadā sākas ar izlaidumiem pirmsskolas izglītības iestādēs. Abos dārziņos kopumā 18 bērni ir sagatavoti mācībām skolā.      26. maijā Ciblas Pirmsskolas izglītības iestādē notika izlaidums (fotogrāfijā). Mācībām skolā šajā izglītības iestādē ir sagatavoti 9 bērni – pamatā Ciblas novada iedzīvotāji. Pedagoģes: Dita Miklucāne un Rita Kozlovska. Lielākā daļa no bērniem mācības turpinās vietējā Ciblas vidusskolā.      Savukārt šo piektdien, 2. jūnijā, izlaidums notiks Blontu Pirmsskolas izglītības iestādē. Šo dārziņu absolvē 9 bērni, viņus skolas gaitām ir sagatavojusi pedagoģe Anita Grahoļska. 3 no audzēkņiem dzīvo Blontu, 3 – Pušmucovas, 2 – Zvirgzdenes pagastā un 1 meitene – Ludzā. Lielākā daļa no šiem bērniem mācības turpinās Pušmucovas pamatskolā.    Blontu PII būs slēgts jūnijā Blontu PII direktore Gunta Stolere informē, ka bērnudārzs būs slēgts no 5. jūnija līdz 14. jūlijam (ieskaitot). Dārziņā šajā laikā tiks veikts kosmētiskais remonts. Jaunais mācību posms sāksies 17. jūlijā, kad iestādē pēc brīvlaika atgriezīsies gan audzēkņi, gan darbinieki. Diennakts grupiņa darbu atsāks 1. augustā. Blontu PII var pieteikt bērnus no 1,5 gadu vecuma, zvanot direktorei Guntai Stolere uz tālruni 29230090. Vēlams to izdarīt līdz 15. augustam. Vietu skaits Blontu PII ir ierobežots, un priekšroka tiks dota Ciblas novada pašvaldības teritorijā dzīvojošo ģimeņu atvasēm.   Ciblas PII būs slēgts jūlijā Ciblas PII direktore Valentīna Rivča informē, ka bērnudārzs strādās visu jūniju, bet būs slēgts līdz 20. augustam (ieskaitot). Bērni dārziņā varēs atgriezties 21. augustā. Diennakts grupiņa būs atvērta no 1.septembra. Jau tagad mazuļus no 1,5 gada vecuma var pieteikt dārziņā un uzsākt tā apmeklēšanu, lai bērns pakāpeniski pierastu pie kārtības dārziņā, iepazīt cilvēkus un vidi tajā. Ciblas novada pašvaldība savās pirmsskolas izglītības iestādēs nodrošina labu izglītības līmeni, te ir mūsdienīga materiāli tehniskā bāze un profesionāli pedagogi. Par bērnu uzturēšanu un ēdināšanu Ciblas novada pirmsskolas izglītības iestādēs vecākiem nav jāmaksā.   Ērika Bondarenko, sabiedrisko attiecību speciāliste 

Uz augšu