DKC „Līdumnieki” saņem atbalstu kultūras projekta īstenošanai

Biedrība „Darba un kultūras centrs Līdumnieki”, turpinot aktivitātes Ciblas novada kultūrvēsturiskās vides un kultūrmantojuma apzināšanā un saglabāšanā, piedalījās Latgales reģiona attīstības aģentūras izsludinātajā Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas Valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2017” projektu konkursā.

Biedrība iesniedza projekta „Ludzas igauņu muzikālā folkloras mantojuma audiālā dokumentēšana” pieteikumu un tā īstenošanai saņēma atbalstu EUR 1000 apmērā (kopējais nepieciešamais finansējums šim projektam ir EUR 1798,80). Projekta uzdevums: dokumentēt liecības par specifisku, praktiski izzudušu Ciblas, Kārsavas un Ludzas novada kultūrvidi ietekmējušu etnisko grupu – igauņiem, konkrēti – ieskaņot Ludzas igauņu dziedātās dziesmas. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Ciblas folkloras kopu „Ilža”, kas ir apņēmusies sagatavot un ieskaņot dziesmas divās versijās – autentiskā stilā oriģinālvalodā un mūsdienīgā versijā, izmantojot 21. gadsimtam atbilstošus mūzikas izteiksmes līdzekļus, kā arī dziesmu tekstu tulkojumu latgaliski. Perspektīvā projektam plānots turpinājums – ieskaņotajam muzikālajam materiālam tiks veikta tehniskā pēcapstrāde ierakstu studijā un tas tiks sagatavots izdošanai CD formātā. Biedrības „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” valdes priekšsēdētājs Igors Zabiļevskis

Uz augšu